Kalite Politikası

Hakkımızda
  • Müşterilerimizin beklenti ve isteklerini doğru algılayıp yerine getirerek memnuniyetin devamlılığını sağlamak
  • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duydukları nakliye ve dağıtım hizmetini etkili ve güvenilir olarak sağlamak.
  • Maliyetlerin en aza indirilmesi amacıyla tüm seviyelerde uygunsuzlukların tekrar ortaya çıkmasını engellemek.
  • Personelimizin gelişimini destekleyerek performansı artırmak
  • Takım olma bilincini tüm acentelerimizle birlikte hissetmek
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak
  • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
  • Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar Şirketimizin Kalite Politikası’nı uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten sorumludur.